2009. szeptember 25., péntek

Esztergom megvételérül (1706.szept.4.)

Sebes víz a Garam, siet a Dunába -
Kuruczok tábora épen ott megszálla.
 
Rákóczi tábort üt a Garam-torokban,
Persia-szőnyegen pihen szép sátorban.
 
Persia-szőnyegen, fényes tigrisbőrön...
Sátor előtt állnak palotások bővön.
 
Verik az rézbotot, fújják a trombitát -
Az sok nyalka kurucz üli azt paripát.
 
Rákóczi tábora torpad az sikságon:
Rákóczi sátora dombon áll magában.
 
Friss, kerek dombon áll tegnapi nap ólta
Nem az sátor, a domb is csak azólta!
 
Jó kurucz vitézek csak tegnap dombolták,
A földjét kezekben süveggel hordották.
 
"Urunknak sátora magas helyen legyen;
Szép tábora fölött végig tekinthessen!"
 
"Aranyos zászlója lobogjon magasra!
Messzéről mindenki mindjárt megláthassa!"
 
Süveggel hordották, a dombot ugy rakták,
Rákóczi patyolat sátorát rávonták.
 
Nagy Rákóczi jár az gyönyörű mezőben,
Rettenetes kardja villog a kezében.
 
Kardjával fölmutat Esztergom várára,
Vár tornyán lobogó császár zászlajára:
 
"Mire a fényes nap háromszor felsütne -
Hejh! magyar lobogó lesz oda feltűzve!"
 
Szóljatok ágyúim, szörnyen ropogjatok
Dunának két partja rengjen alattatok!"
 
Hejh! s megbődülének Rákóczi álgyúi,
Hejh: s megrendülének Esztergom tornyai.
 
Amott az vár alatt - törik már a falat;
Vég-Esztergom vára jobb lesz, add meg magad!
 
Odafent az tokos csak elhivé magát.
Nem adja a várat, berdót igen kajált.
 
Éjten éjjel, mikor a lövés elhallgat;
Fényes tigrisbőrén Rákóczi nem nyughat.
 
Készíti híveit, hires vitézeit:
Fodor és Révay hajdu ezereit.
 
Az palotás-ezret, az Esze Tamásét,
Csajági Jánosét, Lócziét, sok másét.
 
Éjten éjjel egyszer az álgyú hármat szól:
Hát az sok kurucz az várra csak úgy nyomól...
 
Tüzes garanáttul világos az éjjel, -
Hajh, sok anya fia borul ott bé vérrel!
 
Hasad a szép hajnal, piros az hegyoldal...
Esztergom várában Rákóczi felnyargal.
 
Esztergom utcáin szikrát hány patkója,
Esztgergom bástyáin lobog az zászlója...
 
Mikor Esztergomban örömet lőttenek:
Ez versek kevesség azután költenek.
 
Ha kérded: ki irta? - egy igaz magyar fi,
Igaz örömében, - elhigyje akárki.

Forrás:(Thaly Kálmán )A régi magyar költészet remekei * A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig * Az általános és iskolai irodalmi műveltség előmozditása czéljából * Szerkesztette – a régi magyar irodalom történetével ellátta - Endrei Zalán * Budapest,1903. Beer E. és Társa ezelőtt „Kosmos” Műintézet VI. Aradi-utcza 8.