2009. június 21., vasárnap

A jelenések könyve 15. fejezet

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája A jelenések könyve 15. fejezet

<< előzőkövetkező >>

 1És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben: hét angyalt, akiknél az utolsó hét csapás volt, mert ezekkel teljesedett be az Isten haragja. 2És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, 3és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: "Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya:  4ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid".  5Ezek után láttam, hogy megnyílt a bizonyságtétel sátrának szentélye a mennyben, 6és kijött a szentélyből a hét angyal, akiknél a hét csapás volt: tiszta fénylő gyolcsba voltak öltözve, és mellüket aranyöv vette körül.  7És a négy élőlény közül az egyik átadott a hét angyalnak hét arany poharat, telve az örökkön-örökké élő Isten haragjával. 8A szentély megtelt füsttel Isten dicsőségétől és hatalmától, és senki sem mehetett be a szentélybe, míg be nem teljesedett a hét angyal hét csapása.

<< előzőkövetkező >>

Hivatkozások

3: 2Móz 15,1
4: Jer 10,7; Zsolt 86,9
6: 3Móz 26,21
8: 2Móz 40,34; 1Kir 8,10-00; 2Krón 5,13-14; Ézs 6,4