2009. június 21., vasárnap

A jelenések könyve 8. fejezet

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája A jelenések könyve 8. fejezet

<< előzőkövetkező >>

 1Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben, mintegy fél óráig. 2És láttam a hét angyalt, akik az Isten előtt álltak, és adatott azoknak hét trombita. 3Egy másik angyal is odajött és megállt az oltárnál, kezében aranyfüstölő, és adatott neki sok füstölőszer, hogy a szentek imádságaihoz tegye az aranyoltárra, amely a trónus előtt van.  4És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elé. 5Ekkor vette az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből, és ledobta a földre: mennydörgés és zúgás, villámlás és földrengés támadt.  6A hét angyal pedig, akinél a hét trombita volt, felkészült, hogy trombitáljon. 7Trombitált az első, és jégeső támadt, és tűz vérrel keverve, és lehullott a földre: megégett a föld harmada, megégett a fák harmada és megégett a zöld fű is mind.  8A második angyal is trombitált, és valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada vérré lett: 9elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, amiben csak élet volt, és megsemmisült a hajók harmada is. 10A harmadik angyal is trombitált, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára, és a vizek forrásaira.  11A csillag neve pedig Üröm, és ürömmé lett a vizek harmada, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak.  12A negyedik angyal is trombitált, és csapás érte a nap harmadát, a hold harmadát és a csillagok harmadát, hogy elsötétüljön harmadrészük, a nappal se legyen világos harmadáig, az éjszaka is ugyanígy.  13Ekkor láttam és hallottam, hogy egy magányos sas átrepül az ég közepén, és hatalmas hangon ezt mondja: "Jaj, jaj, jaj azoknak, akik a földön laknak, a másik három angyal trombitájának hangja miatt, akik még ezután trombitálnak."

<< előzőkövetkező >>

Hivatkozások

3: Ám 9,1; 2Móz 30,1. 3
5: 3Móz 16,12; Ez 10,2; 2Móz 19,16; Jel 11,19; 16,18
7: 2Móz 9,23-25; Ez 38,22
10: Ézs 14,12
11: Jer 9,14
12: Ézs 13,10; Ez 32,7; Jóel 2,10; 3,4; 4,15