léte a mai napig talány számunkra. Számtalan kérdés nyitott e két nagyszerű építménnyel kapcsolatban, de valamiért, sokan nem akarják, (ezek zászlóvivője, a legfőbb akadályozója Dr. Zahí Hawass AZ Egyiptomi Régészeti Intézet főistene) hogy kiderüljön a valóság! Lássuk, MI is AZ, amit tudunk!

A nagy piramist Khufu fáraó (a korábbi görög elnevezés szerint Kheopsz) építtette Kr.e. 2600 körül. Állítólag azért, hogy oda temessék el. Csakhogy soha nem találtak a belsejében semmiféle mumifikált testet vagy szarkofágot! A Királyok Völgye sírjai, ahol a legtöbb óegyiptomi uralkodó testét megtalálták, gazdagon díszített, hieroglifákkal, a hétköznapokat, ünnepeket ábrázoló jelenetekkel telefestett nyughelyek voltak. A Nagy Piramisban egy árva betű, Hórusz-szem vagy egy betűnyi hieroglifa sincs! Tehát soha nem is szánták királysírnak! Akkor viszont minek?

A Nagy Piramis

A piramisra jellemző, hogy tele van légaknákkal, és a belsejében a hőmérséklet állandóan 18 fok, függetlenül attól, hogy kinn hőség van, vagy hideg. A páratartalom is változatlan. Az állandó hőmérséklet és páratartalomra olyan helyeken van szükség, ahol érzékeny hightech műszereket tárolnak!

A piramis építése körül is nagy a homály, pedig a régészek váltig állítják, hogy erről ma már mindent tudnak! A távolabb bányászott mészkő tömböket kötelekkel és fából készült szánokkal vonszolták a helyükre. Rendben van! Fogadjuk el! De a piramis belsejében, a Király Kamrájában, a mennyezetet alkotó kilenc hatalmas monolit teherelosztó gránitból van, és önmagában ez a szerkezeti elem mintegy 400 tonnát nyom. A 17 méter magas tehermentesítő kamra, tetején - nyeregtetőként - ferdén összetámasztott kváderek állnak. Ennek egy tömbje is 30 tonna! Hogyan emelték be oda? A mezítlábas kővonszolók ezrei sem tudnák megmozdítani AZ akkor rendelkezésre álló eszközökkel! Ma sem lenne egyszerű feladat�

A rajzon látható a Király Kamrája felett lévő 400 tonnás monolit szerkezet és a ferde kváder kövek melyek a kisebb Királynő Kamrája tetején is állnak.


Más. A Királynő Kamrájából és a Király Kamrájából is négyszögletes üregek nyílnak. Ezek 45 fokos szögben felfelé haladó csatornák. Légcsatornáknak nevezik őket, de egy halotti kamrába minek kell levegő? És különös dolgot találtak ITT!

1986-ban, két francia régész Gilles Dormion és Jean-Patrice Goidin engedélyt kapott a piramis kamráiban végzendő kutatásra. Indukciós méréssel kimutatták, hogy a vastag falakon túl létezik legalább egy üreg, amely akár terem is lehet. Sikerült lyukat fúrniuk a falba. Száloptikás kamerát szándékoztak átvezetni rajta. A kemény kőfal átfúrása után különös, fehér homok folyt ki a furaton. A laborvizsgálatok szerint a homok nem Egyiptomból származik, és minden egyes homokszem fémmel van bevonva! Amerikai laborvizsgálatok megállapították, hogy kvarckristályokból áll, melyek vasoxiddal vannak bevonva, és bele van keverve egy ismeretlen, máig nem azonosított mesterséges anyag!

1993-ban AZ UPUAUT II. Robotot küldték be a légcsatornába. A kis robot szépen elkúszott AZ akna végéig, ahol kis ajtó állta útját. Az ajtón kis bronz fogantyú volt! Ha levegőzést szolgált a járat, akkor miért van ajtóval lezárva? A robot a lézerkeresőjével végigtapogatta AZ ajtót. A fény átjutott alatta. Az ajtó mögött üreg volt!Az üreg végén lévő záróajtó. A két bronzfogantyú között fúrták a lyukat.


2002. Majdnem tíz év után új project indulhatott. A televíziós jogokat a National Geographic vette meg. A 2002. Szeptember 16-ról 17-re virradó éjszaka lezajlott a közvetítés, amelyek főszereplője (ki más?) mint Dr. Zahí Hawass volt, akit AZ év elején kineveztek AZ SCA elnökének. A Robot Pyramid Rover mérete 13 x 13 x 30 cm volt. Ellátták ultrahang-érzékelővel, radarral, öt fedélzeti kamerával, gáz analizátorral és fúrógéppel.
Élő adásban láthattuk (itthon is), amint a Királynő Kamrájából induló másik légaknába helyezett kis szerkezet eléri AZ akna végén lévő ajtót, melyen két bronzfogantyú van. Itt a fúrógépével négy perc alatt átfúrta a kb. 8 cm vastag kőlapot, majd lassan átdugta a kamera optikáját a furaton. A kőlap másik oldalán kis üreg volt egy újabb ajtóval!

A robot átvezeti a száloptikás kameráját AZ általa fúrt lyukon.

A �légaknák� nem azok, aminek eddig gondolták! De akkor mik? Mi rejtőzik a következő ajtó mögött?
Általános vélekedés szerint a finom homok, amelyet a franciák fedeztek fel 1986-ban a válaszfalból származó aknában, egy hidraulikus zár! Az aknák a homok elfolyására szolgálnak, amely valahol valamilyen ajtót, vagy hatalmas kőtömböt tart, és amely a homokórához hasonlóan, AZ ajtók kinyitásakor átfolyik valahová. Ez módszer egy tér lezárására szolgál, de gyilkos csapdaként is kiváló!


A piramist Kr. U. 820-ban Al Mamud kalifa, Harun al Rasid fia, bontatta meg. Az északi oldalon, 26 m-re a talaj felett és 7 m-re keletre a piramis középvonalától, aknát hajtott a piramis belsejébe. A piramis főbejárata még soha nem volt kibontva! Belülről egy gigantikus (65 tonnás) kőtömb zárja el, és senki sem tudja, mi van e mögött a kőtömb mögött! (És azt hogyan emelték a helyére).

Jól látható az eredeti, még meg nem bontott bejárat, alatta a turisták által használt, Al Mamud parancsára bontott alagút...

Belül is találunk hajmeresztő tényeket! Aki már járt (turistaként bárki megteheti) a Kheopsz belsejében, az egész pontosan tudja, érzi, hogy ezt ember nem építhette! Felfelé haladva a Nagy Galéria lépcsőin láthatjuk hogy 47 méteres hosszúságban � egymástól lépcsőzetesen eltolt � gránit kupola borul fölénk. Súlyuk mintegy 200 tonna! Innen a Király Kamrájába jutunk, fejünk felett a már említett - a mennyezetet alkotó kilenc hatalmas monolit teherelosztó gránit födém elem � az ő 400 tonnájával megnyugtató érzés! Itt található gránit szarkofág 8 cm-rel szélesebb, mint a folyosó, tehát az építéskor helyezték ide. A szarkofágot fémmel megütve, semmihez sem hasonlítható hangot ad. Minek tették ide, ha nem használták fel?
A hangok egyébként is külön vizsgálatot érdemelnek. A döbbenetes akusztika mellett egy nem magyarázható jelenséget is tapasztalhatunk. (ha nincs még ötven másik ordítozó turista is benn). A piramis belsejében, bármilyen távol is vannak egymástól a beszélők, normál hangerő mellett is tökéletesen értenek minden szót!

A királynő Kamrájában álló gránit szarkofág. Soha nem temettek bele senkit. Jól látható, hogy a rendkívül kemény (és díszítetlen) gránitfalak tömbjei közt hajszálnyi rés sincs!

A piramis pszihikai hatása is nagy. Bent megváltozik a világhoz való viszonyunk! Az első kézből származó beszámolók közül a leginkább elérhető dr. Paul Brunton leírása a Kutatás a titkok Egyiptomában című könyvében. Ebben saját élményéről számol be, amikor egy éjszakát egyedül tölthetett a Nagy Piramis Királykamrájában.

Miután átverekedte magát a hivatalok útvesztőin, végre a kezében tartotta az engedélyt: eltölthet egy éjszakát a Nagy Piramis belsejében. Említettük, hogy a Fáraó Kamrája a piramis közepén helyezkedik el. A lokáción kívül a kamra atmoszférája és hőmérséklete is misztikus jelentőséggel bír. Mint dr. Brunton mondja: Valami halálos, dermesztő hideg van itt, ami az ember csontja velejéig hatol. Hozzáfűzi: Ha az ember megütögeti a szarkofágot, az olyan szokatlan hangot ad ki, amit lehetetlen reprodukálni bármilyen zenei hangszeren!
Dr. Brunton elbeszélése szerint, amikor a Fáraó Kamrájába belépett, a szarkofág mellett egy márványlapot pillantott meg, ami pontosan észak-déli tájolású volt. Erre ült le. Valamelyest jártas lévén az egyiptomi vallásban és ismervén a parapszichológia legtöbb felfedezését is, a piramisban eltöltendő éjszaka előtt három napig böjtölt. Magyarázata szerint ez olyan befogadó szellemi állapotba hozta, hogy képesnek érezte magát mindazon jelenségeknek az átélésére, amiket Hall, Merry és mások leírtak.

Miután leült, háttal a szarkofágnak, úgy döntött: ideje, hogy leoltsa az elemlámpáját. A kamra atmoszférája, mint mondja, kifejezetten szellemi volt. Volt valami a levegőben! Ismeretlen negatív jelenlét vált érezhetővé. Brunton hirtelen erős késztetést érzett a kamra elhagyására és a visszavonulásra. O azonban kényszerítette magát, hogy kitartson, bár a kamrában groteszk és alaktalan lények keringtek, próbára téve Brunton érzékenységét és józan eszét. Szüksége volt minden idegszálára, hogy úrrá legyen elhatalmasodó félelmén! A sötétség és a negatív jelenlét meggyőzte arról, hogy nem akar több éjszakát eltölteni a Nagy Piramisban!

Ekkor ugyanolyan hirtelen, ahogyan jött, a negatív atmoszféra megszűnt! Először azt érezte, hogy barátságos levegő tölti meg a kamrát. Aztán két alakot érzéke t, akik- főpapoknak látszottak. Egyszer csak a fejében kezd te hallani az egyiküket.
A pap megkérdezte Bruntontól, hogy miért jött, nem elég-e neki a halandók világa. Brunton azt felelte: Nem, az nem elég! A pap így válaszolt: Az álom útja messze visz téged az elmével felfoghatótól. Volt, aki követte - és elméje megháborodottt, mire visszatért. Fordulj vissza, míg időd engedi, s kövesd a halandó láb számára kijelölt ösvényt!

Brunton kitartott amellett, hogy marad. A pap, aki szólt hozzá, megfordult és eltűnt. A másik pap arra kérte, feküdjön végig a szarkofágon, mint annak idején a beavatandók. Brunton elhelyezkedett rajta. Hirtelen valami erő kerítette hatalmába. Kilépett a testéből. Egy másik dimenzióba került, ahol teljes nyugalom és béke uralkodott! Egy hosszú ezüstfonalat látott, ami új testét összekötötte azzal a testével, ami még mindig a szarkofágon feküdt. Elöntötte a szabadság érzése!

Egyszer csak szemközt találta magát a másik pappal, aki közölte vele, vissza kell térnie egy üzenettel:
- Tudd meg, fiam, ebben a templomban találhatók az emberi faj hajnalának letűnt emlékei, és a Frigyé, melyet a legelső emberek kötöttek a Teremtővel az Ő első nagy prófétáinak közvetítésével. Tudd meg azt is, hogy a régiek közül csak a kivá1asztottakat hozták ide, hogy megmutassák nekik a Frigyet, majd ezután visszatérhessenek társaikhoz, és elevenen tarthassák a nagy titkot.
Vidd magaddal intelmünket: amikor az emberek Teremtőjük után kutatnak, és közben gyűlölettel tekintenek saját társaikra, miként Atlantisz hercegei - akiknek az idejében ez a piramis épült -, önnön gonoszságuk erejétől pusztíttandatnak el, miként Atlantisz népe is elpusztíttatott...

Amikor a pap bevégezte mondókáját, Brunton hirtelen visszazökkent saját testébe. Kényelmetlennek érezte ahhoz képest, amit előtte átélt. Felkelt, felvette a kabátját, és megnézte az óráját. Pontosan éjfél volt. Az az óra, amit különös eseményekkel szokás társítani! Amikor megvirradt, visszament a bejárathoz. Kilépett a fénybe, felnézett a napra, az ősi Egyiptom Rá istenére, és hálaimát rebegett magában a fényért�
részlet: Max Toth, Gregg Nielsen- Gyógyító piramis című könyvéből

Nem csak dr. Brunton volt egyedül a piramisban, A krónikák szerint Napóleon örökre, hatása alatt maradt a nagy Kheopsz piramisban tett látogatásának. A császár egy éjszakát a piramis belsejében töltött, egyedül. Mivel nem jött ki másnap reggel sem, bementek érte az emberei, és ott teljesen összezavarodva, önkívületi állapotban találtak rá. Később sem volt hajlandó elárulni, mit látott, és milyen hatások érték. � Ne akarjátok megtudni soha! � mondta tábornokainak. Napóleon a száműzetése alatt, közvetlenül a halála előtt egyik barátjának próbálta elmesélni a piramis mélyén szerzett élményét, de annyira hihetetlennek tartotta azt, hogy inkább nem mesélt róla részletesen.
A hely, ahol Napóleon éjszakázott.
Biztos, hogy Napóleon a piramisban megérezte az időtlenséget. Mintha csak kint telnének a percek, itt bent pedig nincs más, csak az örökkévalóság. A végtelen érzetét egyrészt a hatalmas gúlaszerkezet nyújtja, másrészt az, hogy a piramis belsejében meg áll az idő�
****
A Khepren piramis előtt fekszik hosszú évezredek óta a híres Szfinx. Ősi feljegyzések szerint a �Nyugati Folyosó Őre". Ez a Szfinx legtitokzatosabb jelzője. Sokáig a nyugati folyosó alatt a Szfinxet a Khepren piramissal összekötő árkádos folyosót értették, amelyből szinte semmi sem maradt. Egyes elméletek szerint a Piramisok és a Szfinx sorsa örökre összefonódott, mert a hatalmas szobrot és a gizai Piramisokat a jelek szerint földalatti folyosók kötik össze!

A Szfinx. A vizsgálatok szerint 12 000 éves!

A vizsgálatok alapján nemcsak egy terem van a Szfinx alatt, hanem egy földalatti folyosórendszer, amely összeköti a szobor alatti termet a gizai piramisokkal. Nem kizárt, hogy ez lehetett a tényleges nyugati folyosó, amelyet a Szfinx őrzött. A nagy csarnok mellett látható egy kisebb kör alakú oszlopcsarnok is, amelynek pontos rendeltetése még nem ismert. A Szfinx alatt található teremből a föld alatt haladva mind a három piramist zavartalanul meg lehet közelíteni anélkül, hogy ez bárkinek feltűnne. Nem kizárt, hogy az egyiptomi papok ezeket, a járatokat használták és így a piramisokba úgy is beléphettek, hogy erről senki sem tudott. A kép alapján már érthető, miért van a Nagy Piramis aljában az egyiptológusok által álsírnak nevezett terem. Annyi biztos, hogy a legalsó teremben egy homokkal eltömített kutat fedeztek fel, amely tulajdonképpen nem más, mint a Szfinxet a Nagy Piramissal összekötő folyosó függőleges aknája. Ezek a járatok nem ismeretlenek a témával foglalkozó kutatók számára. Erről láthat képeket itt: www.crystalinks.com .