2010. január 29., péntek

Video: Gimes - archaikus ima - "Én felkeltem..."

Borbála ma is használja ezt a régi imádságot, amelyet még öreganyjától tanult (Fintháné Borbély Borbála szül. 1893-ban Gímesen), és az örökölt kiejtés szerint is adja elő.
Az ima szövege a kiejtés jelölése nélkül:

"Én felkeltem én ágyamból
Mint Úrjézus koporsóból
Jöjj el Lélek készen várlak
Veled együtt elmegyek
Menj el Sátán ne kísérgess (kisérts meg?)
Mert nekem fejem akiben szólott szállott

Megszenteli én lelkemet"


Az ima szövegében előforduló "Jöjj el Lélek készen várlak" szöveg igen érdekes, mert utalhat arra az egykori népi hiedelemre, hogy létezett szabad lélek, mely éjszakára elalváskor elhagyta a testet, s reggel visszatért. A Krisztus feltámadására való utalás is ezt erősíti.

A felvételkor négy generáció volt jelen.

in English see below
275 Gimes "I Arose from My Bed" Ancient Morning Prayer

Borbala still (to this day) uses this ancient adoration/prayer, which she had learned from her grandmother (Borbala Borbely Finthane, born: 1893 in Gimes), and demonstrates it according to her inherited dialect. The prayer's text (without dialect notation) follows:

"I arose from my bed like the Lord Jesus from his tomb.
Come, Spirit, I readily await you; with you together I shall go.
Be gone, Satan, do not accompany me (are you still here?)...
Because my head in which the Spirit has landed blesses my soul."

Within the prayer's text, "Come, Spirit, I readily await you..." is particularly interesting, as it points to a once faithful (folk) belief in the existence of a free spirit that, by nightfall during sleep, left the body and in the morning returned. This also reinforces the concept of Christ's ascension from the dead (at the beginning of the prayer).

During this prayer four generation were present.

Translation: Gabriella Tomanovits
Keywords: Zoboralja (Zobor Basin) Gimes Ghymes archaic/ancient folk adoration/prayer Hungarian Magyar