2010. január 29., péntek

Video: Gimesi archaikus imádság


Ilona nénit az utcán állítottuk meg, kérve hogy mondjon el egypár régi imát.

Az imák szövege, a kiejtés jelölése nélkül:

„Istennek hív szentangyala
Engem végy őrzésed alá az Úr kegyelmességéből
Bizattam (?) anyám méhéből,
Világoddal meglátogass, őrizz, vezérelj támogass Ámen"

„Ajánlom az én imádságom a Krisztus Jézuskám keserves kínszenvedéseiért,
Öt mélységes sebeiért, hogy érettünk szenvedtél, magas keresztfán megváltottál,
Légy írgalmas, légy kegyelmes, minden bűnös fiaidnak, leányaidnak, Nekünk halálunk óráján, Ámen"

„Szól a kakas éjféltájba, kurjantja Máriát
Mária kelj fel, Szent fiad megfogták,
Keresztfához szögezték
Tíz csepp vére lecseppent Szent angyalok felszedték
Szent városba bevitték Mária elejbe tették
Mária azt mondta, aki ezt az imádságot reggel és este elimádkozza
Annak hét halálos bűne megbocsájttatik Ámen"

Erdélyi Zsuzsanna könyve elérhető erről a linkről:
http://www.neumann-haz.hu/muvek/erdel...

274 Gimes Archaic/Ancient Folk Adorations/Prayers

We had stopped Ms. Ilona on the street, asking her to tell us a few ancient prayers. The prayers' texts (without dialect notation) follow: (unfortunately word-by word translation cannot picture these prayers high artistic value and its ancient phrases):

"God's true Saint Angel ! Take me under your almighty protection from the Lord's mercy. I have trusted from my mother's womb; Visit us with your Kingdom, protect us, guide us, support us, Amen."

"I offer my adoration for Christ, my sweet (little) Jesus,' bitter sufferings, for His five deep wounds, that You suffered for us, transformed us on a high cross,
Grant your blessing and mercy to all Your sinful sons and daughters in the hour of our death, Amen."

"The rooster beckons at around midnight, crows to Mary,
'Mary, rise !. They've captured your Saintly Son, nailed Him to a crucifix; Ten drops of His blood fell; Saint Angels gathered it; Took it to the Saintly town placing it before Mary. Mary said, 'Those who pray this adoration every morning and evening, will be forgiven seven mortal sins, Amen.'"

Zsuzsanna Erdelyi's (Erdelyi Susan) book can be reached from this link:
http://www.neumann-has.hu/muvek/erdel...


Translation: Gabriella Tomanovits
Keywords: Zoboralja (Zobor Region) Gimes Ghymes archaic/ancient folk adorations/prayers Hungarian Magyar